Му помагаме на светот да расте од 2004 година

10kV потенцијален трансформатор