Му помагаме на светот да расте од 2004 година

Тековен трансформатор монтиран на столб