Му помагаме на светот да расте од 2004 година

Струен трансформатор 20-35kV